Evaluation
– energieffektivisering –

Maximera byggnaders energiprestanda med hjälp av vår programvara för energieffektivisering. Behöver du snabbt och enkelt beräkna en byggnads årliga energiförbrukning? Då är BIM Energy Evaluation lösningen för dig. Programmet är fullt dynamiskt, räknar timme per timme över året och tar hänsyn till energi som lagras och avges från byggnadens massa

Anpassa detaljnivån på beräkningen efter ditt projekts indata. Oavsett om det är energiberäkning i tidiga skeden, bygglovsansökan för nybyggnation eller jämförelse av energieffektiviseringsåtgärder i befintliga fastigheter, kan resultatet från BIM Energy Evaluation användas för att fatta informerade beslut.

I energimodellen definieras klimatskalet i en 3D-vy baserat på byggnadens geometri. Om du saknar underlag, erbjuder vi förslag på konstruktioner som kan användas, beroende på om byggnaden är lätt eller tung och vilken isolergrad den har. Du kan också välja från en lista med värmepumpar och ventilationstyper för att komplettera energimodellen med de tekniska installationerna.

Energibalansen för tillförd och avgiven energi kan studeras i detalj ner på timnivå, och du har möjlighet att utforma rapporten utifrån ditt projekt.
Med BIM Energy Evaluation kan du effektivt och noggrant analysera energiförbrukningen i din byggnad. Ta kontroll över energikostnaderna och miljöpåverkan med vårt kraftfulla verktyg. Kontakta oss idag för att komma igång!

BIM Energy catalogs

energieffektivisering

Construction material 

 Use the comprehensive catalog of construction materials and construction types or define your own materials and constructions.

energieffektivisering

Heat pumps 

 Comprehensive catalog including air-to-air, exhaust air and geothermal heat pumps. Select between various manufacturers and types or create simulations from EN255 or EN14511 test results. The simulation is dynamic and takes into account refrigerant properties, hot and cold side temperatures and start and stop or frequency controlled compressors.

Why wait? Apply below to download a Trial License or Book a Free Live Demo for BIM Energy and get started on your journey today!

GET A FREE TRIAL