Evaluation: Byggnad

Byggnad BIM energy SW

I detta steg börjar du med att skapa en faktisk byggnad att modellera upp. När projektet väl är skapad, är nästa steg att definiera dimensionerna för sin byggnad under fliken snabbgeometri. Som standard när man skapar en ny byggnad så är dimensionerna 10×10, dessa går naturligtvis att ändra så att de stämmer överens med den byggnaden man vill modellera.

Därefter har du möjligheten att ändra geometrin på byggnaden genom fliken editera våningsplan här kan du effektivt ändra utformningen av byggnaden genom olika snäppintervall för att efterlikna din faktiska byggnad.

Vidare i byggnad-steget finns det flertal till funktioner att använda sig av, du kan enkelt editera och specificera fönsterarea för samtliga fasader. Detsamma finns för innerväggar, här kan du antingen skriva in mängden manuellt eller utgå från vissa förinställda val så att du får rätt på värmetrögheten.

Vill man sedan simpelt ändra en viss byggdel till en annan komponent kan man göra detta via ändra enskilda byggdelar.
Under denna funktion, finner du även granska byggdelar, här kommer du då att se alla dina byggdelar som har genererats utifrån den indata du skrivit in i BIM Energy.

Fortsättningsvis har du en funktion som heter positionering, här kan du specificera för simuleringen den faktiska placeringen för din tänkta byggnad. Vare sig det är nybyggnation eller en befintlig fastighet så kan du välja placering och rotation med hjälp av en karta som visar den stad/ort du valt som klimatfil i bakgrunden.

Varför vänta? Starta en testperiod eller boka en visning av BIM Energy och kom igång idag!