Evaluation: Konstruktion

konstruktion SV

Här ser du din katalog som är aktiv för det tänkta projektet du arbetar i. Är det första gången du arbetar i BIM Energy, så kommer detta steg innehålla indata från vår standardkatalog (Default Katalog på Engelska).
Denna katalog innehåller i grunden 8 olika typologier indelade i två olika kategorier, dåligt till superisolerade lätta eller tunga byggnader.

Förutom typologierna ser du även konstruktionerna för alla de olika typologierna, men även material, fönster/dörrar, värmepumpar med mera som finns i katalogen.
I konstruktions-steget har du möjlighet att definiera konstruktionen ner på materialnivå.

För att välja vilken typologi du vill utgå ifrån i ditt projekt, går du bara upp till rullmenyn ovanför menyn i konstruktions-steget och väljer rätt typologi.
Saknar du något föremål/byggdel med mera i din katalog kan du enkelt lägga till detta via att gå in i BIM Energy Katalog, som du smidigt kan nå i konstruktions-steget längst till höger.

Varför vänta? Starta en testperiod eller boka en visning av BIM Energy och kom igång idag!