Evaluation: Standard

standard SV

I standard-steget anges indata som används vid jämförelse av resultat från energiberäkningen mot Boverkets byggregler, BBR.
Väl inne i standard steget väljer du först och främst vilken BBR-utgåva du vill utgå ifrån, där finns i dagsläget tre val. Antingen BBR25, 26–28 eller den senaste BBR29.

Därefter är det dags att välja byggnadstyp, där finns det att välja mellan:
Småhus, flerbostadshus med små respektive stora lägenheter samt lokaler.

Beroende på vilken standard man väljer får man fram antingen primärenergifaktorn (BBR25, 26–28) eller viktningsfaktorerna som det heter för den senaste utgåvan BBR29.
Dessa används vid beräkning av primärenergitalet. Beroende på val av primär uppvärmning i Uppvärmnings-steget uppdateras faktorerna. Det är även möjligt att ändra dessa faktorer manuellt.

Geografisk justeringsfaktor (F geo) varierar beroende på byggnadens geografiska läge.
Som användare kan du söka bland svenska kommuner för att automatiskt hämta faktorn från Boverkets dokumentation. Det är även möjligt att med snabbval välja att använda samma kommun som är vald som klimatfil i projektet.

Eleffekt för uppvärmning kan även detta anges av användaren med utgångspunkt från den sammanlagda projekterade eleffekten för uppvärmning för att kunna upprätthålla avsett inomhusklimat, ventilation, tappvarmvatten när byggnadens maximala effektbehov föreligger.

Varför vänta? Starta en testperiod eller boka en visning av BIM Energy och kom igång idag!