Evaluation: Uppvärmning

uppvärmning SV

I uppvärmnings-steget väljer vi vårt värmesystem för fastigheten. I rullistan längst uppe i detta steg, får du tre alternativ att välja mellan. Antingen vattenburen värme (exempelvis fjärrvärme), värmepump eller direktverkande el.

Väljer man vattenburen värme, så finns det vissa parametrar man kan komplettera med, exempelvis el till cirkulationsfläktar och pumpar, där du kan både skriva in en fast del (W) eller rörlig del (% av rumsuppvärmningen).
Sedan finns det indata som man kan fylla i för tappvarmvatten, som exempelvis då energiverkningsgraden för återvinning till tappvarmvatten, energiverkningsgrad.
Även vad värmeförlusterna är på rören, både externt och internt med mera.

Väljer man i stället värmepump, så kommer det upp en ny ruta där du först väljer typ av värmepump. Det finns 6 olika typer av värmepumpar att välja mellan, dess är följande:
Bergvärmepump, ytjordsvärmepump, frånluftsvärmepump, sjövärmepump, luft/vatten värmepump och luft/luft värmepump.

När man väl valt den som passar in på sin byggnad, så är nästa steg att välja en specifik typ av värmepump. Här har vi då redan lagt in en hel del olika typer av värmepumpar från olika tillverkare. Provningsdata för dessa värmepumpar har testats tillsammans med leverantörerna, vilket gör det bra samt lättillgängligt för dig som användare att bara välja en av de många värmepumparna i listan.

Därefter finns möjligheten att lägga till fler värmepumpar, man kan även koppla till en ackumulatortank och definiera storleken på den. Om den är serie- eller parallellkopplad går också att definiera i BIM Energy.
Möjligheten för att definiera indata för tappvarmvatten och värmeförluster för rör, samt också el till cirkulationsfläktar och pumpar finns också med.

Varför vänta? Starta en testperiod eller boka en visning av BIM Energy och kom igång idag!