Evaluation: Jämför

energiberäkningsprogram

I sista steget som är jämför-steget så kan man enkelt se resultatet för värmeförsörjning, energibesparing värme, toppeffektvärme, total elanvändning inkl. Processenergi, energibesparing el, toppeffekt el, Specifik energianvändning, återbetalningstid (år) och besparings-kostnad. Energiposterna kan väljas att visas både som KWh/år och kWh/m2/år. Positivt värde avser energibesparing.
I jämför steget kan du se vad energibesparingen blir mellan de olika scenariona jämfört med referensbyggnaden. För att jämföra lönsamheten av åtgärderna i de olika scenariona presenteras även avskrivningstiden och besparingskostnaden.
Det som behöver anges är pris för värme, el, investeringskostnad, driftkostnad/år, livslängd och energiprisökning.
Det är möjligt att skriva ut eller spara den jämförelseredovisningen via utskriftsfönster.

Varför vänta? Starta en testperiod eller boka en visning av BIM Energy och kom igång idag!