Software

BIM Energy Evaluation

Med BIM Energy Evaluation modellerar du en energibalansberäkning av byggnadens energianvändning till bygglovet. Resultatet från energimodellen jämförs automatiskt med kravnivåerna från Boverkets byggregler. […]

BIM Energy Renovation

BIM Energy Renovation hjälper dig att jämföra lönsamheten av energibesparingar från olika åtgärder för energirenovering. Detta gör det enkelt för dig att fatta kloka beslut gällande energieffektivisering i era befintliga fastigheter. […]

Passar ‘Evaluation’ eller ‘Renovation’ ditt behov bäst?

Tabellen nedan visar en tydlig uppdelning av funktionaliteten i respektive program.

Funktionalitet Evaluation Renovation
Bygglov för nybyggnation x x
Mängda byggnadsdelarnas area manuellt från ritning x x
Editera projektspecifika byggnadskonstruktioner i detalj x x
Få förslag på typiska konstruktioner baserat på byggår x
Ta hjälp av karta för att snabbt modellera byggnadens dimensioner x
Jämför kostnadsbesparing från energieffektivisering i befintliga fastigheter x

Kom igång med testperiod

Kontakta oss för hjälp med att komma igång eller andra frågor