Software

BIM Energy Evaluation

Behöver du snabbt och enkelt beräkna en byggnads årliga energiförbrukning? Då är BIM Energy Evaluation lösningen för dig. Programmet är fullt dynamiskt, räknar timme per timme över året och tar hänsyn till energi som lagras och avges från byggnadens massa

BIM Energy Renovation

Arbetar du inom fastighetsbranschen och hanterar ett omfattande fastighetsbestånd? Vill du internt kunna jämföra kostnadsbesparingarna av energieffektivisering i olika områden? Då är BIM Energy Renovation lösningen för dig.