Kundporträtt

SBO-logo_2018_Cent_RGB (1)

Emtiaz Brohi arbetar som energisamordnare på Skövdebostäder. Han arbetar med energiuppföljning, energieffektiviseringsåtgärder, planering av energiåtgärder, besparing inför affärsplanen och olika energiprojekt.

BIM Energy Renovation används till att få en uppskattning innan de tar ett beslut kring åtgärder för fastigheterna. De kan se synergieffekter av olika åtgärder med hjälp av programmet.

Vad är fördelarna med att använda BIM Energy?

”Det har gett oss goda förutsättningar för att kunna planera framtida åtgärder i form av totalmetodiken. Vi kan använda BIM Energy som grund för beslut vi ska ta i vår energiplan, som är en del av affärsplanen. Jag uppskattar att BIM Energy är lätt att använda för alla.”

Vad tror du att BIM Energy kan göra för förbättringar för ditt arbete?

”Jag kan modellera och testa mig fram med olika energiåtgärder och se vilka av dessa åtgärder som passar just en specifik fastighet. Det underlättar att arbeta med flera åtgärder på en fastighet och sedan gå vidare med en annan fastighet. Därmed behöver vi inte göra punktinsatser hela tiden.”

John Ericsson Institutet

Leif Persson undervisar studenterna på utbildningen Fastighetsförvaltare, Fastighetstekniker på John Ericsson Institutet i Göteborg och Malmö. De har nu använt BIM Energy för andra året i kursen Fastighetsteknik. Efter introduktionsföreläsning från StruSoft arbetar studenterna gruppvis i BIM Energy.

Beskriv hur du använder BIM Energy i utbildningen:

”Studenterna arbetar med ett projekt där de utgår från en befintlig fastighet. Efter statusbesiktning justeras indata i energimodellen för att se besparingen och kunna jämföra olika åtgärder. I BIM Energy kan de snabbt och enkelt modellera byggnadens energianvändning och göra anpassningar.”

Hur arbetade studenterna tidigare i kursen?

”Då var det handberäkning på enskilda byggdelar som gällde. Nu får de med påverkan av alla delar i fastighetens energianvändning på en gång i modellen. Det blir samtidigt en inblick i ett modernt energiberäkningsverktyg som de kommer ha nytta av senare i arbetslivet.”

I.K.A Byggkonsul logo

I.K.A Byggkonsult är ett företag som projekterar och ritar främst VA/VS, ventilation och energi samt utför energideklarationer.

Sören på I.K.A Byggkonsult arbetar en hel del med energideklarationer och energiberäkning. Specifikt det sistnämnda har Sören använt BIM Energy för att lätt och smidigt få fram energiberäkningar för flerbostadshus och villor, som därefter kunden använt som underlag för sin bygglovsansökan.

Hur arbetade du innan BIM Energy? Och vad var anledningen till att du gjorde bytet?

Jag använde mig tidigare av ett annat beräkningsprogram. Dock hade jag inte möjligheten till att lägga in indata för värmepumpar, samt så behövde jag ha något som beräknar dynamiskt timme för timme.

Därav kändes det naturligt att gå med BIM Energy, som både har en mängd indata för värmepumpar inlagda, samtidigt som den beräknar timvis.

Vad är det bästa med BIM Energy?

Det är enkelt att föra in indata, samt det faktum att de inte tar någon tid att köra beräkningarna.

Att även kunna ha möjligheten till mer flexibilitet vad gäller byggnadsgeometrin, med hjälp av Proxy-funktionen är bra, vilket är något som jag gärna vill använda mer av i kommande projekt.

Fastighetsteknik

Fastighetsteknik arbetar med flertalet teknikområden inom fastigheter; el, värme, rör, ventilation, kyla och energi. De arbetar med fastighetsbolag, kommuner och landsting, föreningar och privatpersoner. Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Erik Holmer arbetar som energiexpert och utför energideklarationer samt medverkar i energiprojekt. Ett energiprojekt kan till exempel röra sig om byten av tekniska installationer, som att konvertera till annat ventilationssystem, installera solceller eller implementera avloppsåtervinning. I samband med energideklarationerna och energiprojekten utför han en hel del energiberäkningar. Vidare jobbar han som sakkunnig funktionskontrollant (OVK) samt som säljare av bostadsventilation.

BIM Energy använder han till energiprojekten, men också till energideklarationerna där han bland annat beräknar energisparförslag.

Vad uppskattar du med BIM Energy?

”Det är väldigt enkelt att komma igång med BIM Energy. Det finns bra hjälp att tillgå med informationsvideos i tjänsten och kundsupporten är alltid villig att hjälpa till. BIM Energy är enkelt att använda, snabba beräkningar utan långa väntetider, bra informativa rapporter och programmet utvecklas hela tiden med nya tjänster.”

Innan han arbetade med BIM Energy var det handberäkningar och excel-snurror som gällde. Nu med BIM Energy kan han skapa mer trovärdighet och göra mer träffsäkra energiberäkningar.

José Escobar har varit certifierad som energiexpert sedan 2009 och jobbar hos Villabesiktningar i Stockholm sedan 2012 där han erbjuder konsulttjänster inom besiktning, energiberäkningar och energideklarationer, både för villor och bostadsrättsföreningar.

José började med BIM Energy ganska nyligen, men har redan gjort många simuleringar i programmet. Han ser framför sig att BIM Energy kommer vara användbart för honom i samband med ansökan om bygglov och vid produktion och tillbyggnader. Han har även använt det till ansökan om bidrag för energieffektiviseringar.

José tycker att BIM Energy är ett snabbt och smidigt sätt att göra energiberäkningar på. Den snygga och flexibla presentationen av beräkningsresultaten är också en fördel.

Jag kommer att spara tid och kunna presentera snygga rapporter, avslutar José.

Björn Pettersson är projektledare och certifierad energiexpert på SmartFront. SmartFront utför energirenoveringar och renoveringsarbeten för att skapa energismarta fastigheter. Framför allt erbjuder de sin lösning SmartFront-metoden, som är en patenterad metod för uppgradering av fasad, ventilation och fönster på befintliga fastigheter.

Björn arbetar med energirenoveringar i flerfamiljshus i projekt över hela Sverige. Han har precis börjat använda BIM Energy, men är redan en flitig användare, som upptäckt många möjligheter i programmet.

BIM Energy är ett väldigt bra hjälpmedel för Björn när han ansöker om Boverkets “Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus”. Han använder också BIM Energy till energiberäkningar för att visa på den goda effekten vid SmartFront-metoden. I stort så hjälper BIM Energy till med att få fram konkreta resultat av energiberäkningar som speglar verkligheten.

Vad uppskattar du mest med BIM Energy?

Användarvänligheten! Och det tydliga gränssnittet.

Mattias Jönsson är verksamhetschef för Energi & Miljö på Bengt Dahlgrens område syd. Han jobbar med miljöbyggnadscertifieringar och energideklarationer. Inom verksamhetsområdet gör de energiberäkning för nyproduktion och ombyggnadsprojekt. De jobbar med allt från mindre flerbostadshus till kontorsbyggnader, hotell och sjukhus.

BIM Energy används vid energideklarationer och för att beräkna energibesparingar. Programmet hjälper dem att fördela vad som är uppvärmningsenergi och vad som är verksamhetsenergi, och att fördela el till fläktar/pumpar respektive verksamhetsel. Ofta saknas mätare på plats, och där kan BIM Energy fylla den information som saknades.

Vad är fördelarna med att använda BIM Energy?

“Snabbheten i att bygga upp en 3D-modell, och samtidigt få tillgång till beräkningar som är träffsäkrare än Excel-beräkning. Besparingsberäkningar i samband med energideklaration är också effektivt att använda BIM Energy till”, säger Mattias.

Hur har ditt arbetssätt förändrats sedan du började använda BIM Energy?

“Jag jobbar mindre i Excel och bygger ofta upp en modell i BIM Energy istället. Jag justerar sedan modellen tills den motsvarar den uppmätta energianvändningen. Den totala tiden kan bli den samma, men resultaten är träffsäkrare.” beskriver Mattias.

AN-Profil är ett bolag som specialiserar sig på en hel rad tjänster inom energi. Företaget gör allt från energideklarationer och energiutredningar till energioptimering och inneklimat produkter. Med över tusen utförda uppdrag i bagaget så besitter företaget en gedigen erfarenhet inom området.

Erik AlbertssonAN-Profil, arbetar med energideklarationer av fastigheter för att föreslå åtgärder för energieffektivisering

I det här arbetet är det svårt att få fram mätningar från kylanläggningar, det vill säga hur stort kylbehovet är i en byggnad” berättar Erik.

Erik använder därför nu BIM Energy för att modellera fastigheter med kylmaskin för att få underlag till energideklarationen.

Som åtgärdsförslag till energideklarationer med frånluftsventilation använder jag funktionen att lägga in en frånluftsvärmepump för att beräkna energibesparingen.

Innan Erik började använda BIM Energy fick han uppskatta och göra teoretiska beräkningar.

Bra att ha detta som dokumentation på var siffrorna kommer från” , säger Erik som nu kan visa beräkningen i BIM Energy ifall någon frågar.

Med BIM Energy är det snabbt att komma igång och programmet har flera smarta funktioner för att underlätta beräkningsarbetet. När Erik får frågan vilka funktioner han skulle vilja lyfta fram så ligger tyngdpunkten i att det är lätt och smidigt. Typologierna och konstruktionerna som ligger inlagt underlättar när man inte har fullständig kännedom/ritningar. Det är smidigt att ändra indatan, och man får snabbt en modell av fastigheten och se hur det påverkar resultatet.

Det är kul att sätta sig med programmet” konstaterar Erik.

Linus Sandström är energiexpert på Bosyn Fastighetsbesiktningar i Umeå. I sin yrkesroll genomför han bland annat besiktningar av fastigheter som ligger till grund för energideklarationer.

Jag arbetade tidigare med handberäkningar och andra beräkningsprogram, dock kräver många beräkningsprogram stora mängder indata innan man får ut en rapport. BIM Energys beräkningsresultat ger snabbt en energibalans som man kan redovisa” säger Linus.

Med BIM Energy tar han fram energiprofiler som han använder som underlag. Han kan även simulera utfallet med olika energieffektiviseringsåtgärder och på så sätt få högre träffsäkerhet i åtgärdsförslagen.“Det går snabbt och enkelt att bygga upp byggnaden i programmet genom att utgå från de förinlagda typologierna och därefter finjustera konstruktionerna” fortsätter han.

I BIM Energy finns en stor mängd värmepumpar från ledande leverantörer inlagda och redo att användas i beräkningen. Även värmepumpsberäkningen sker timme för timme med hänsyn till temperaturer på varma och kalla sidan.

Det underlättar för Linus som också påpekar att åtgärdsförslag gällande värmepump är vanligt. Han använder också BIM Energy till att simulera åtgärder på ventilationen och beräkna med balanserade ventilationsflöden. “Att det är ett validerat, dynamiskt program som beräknar känns tryggt.” avslutar Linus.

Energiingenjören Philip Lundblad jobbar på HSB Göta med energideklarationer och andra energifrågor för HSB anslutna bostadsrättföreningar och HSBs fastigheter i Gambrinus. BIM Energy används för att göra en mer detaljerad energikartläggning för att se hur energin används i byggnaderna och beräkna åtgärdsförslag.

Vad är fördelarna med att använda BIM Energy?

Enkelt att använda, där man lär sig grunderna snabbt men också kan fördjupa sig i många bra funktioner. Fint visuellt, man får fram grafer och diagram som hjälper till att göra mer detaljerade studier på ett överskådligt sätt.

Hur har ert arbetssätt förändrats sedan ni började använda programmet?

Vi har lagt till den fördjupade analysen i alla deklarationer vi gör för Gambrinus och skapar modeller av byggnaderna. I övriga deklarationer erbjuder vi detta som tillägg beroende på vad kunden efterfrågar.

”Fantastiskt program, lätt att komma igång att jobba med, bra funktioner och kul att använda. Bra att man ser byggnaden i 3D och att alla beräkningsresultat uppdateras direkt när man gör förändringar.”, avslutar Philip.

Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler förvaltar fastigheter inom allmännyttan, industri, skolor, badhus och idrottsanläggningar i Strömstad och ägs av Strömstadskommun. En annorlunda omständighet är att den stora majoriteter av byggnaderna värms av bergvärme sedan början på 90-talet när olja fasades ut.

Vad är fördelarna med att använda BIM Energy?

Att i egen regi kunna titta på olika alternativ på energiåtgärder. Vi kan i ett tidigt skede när renovering planeras se vilka åtgärder vi ska satsa på. Vad får det för effekt att tilläggsisolera eller byta fönster exempelvis. En ytterligare fördel att kunna simulera olika värmepumpar också vilket är särskilt användbart pga av den stora användningen av bergvärme i Strömstad.

Hur har ert arbetssätt förändrats sedan ni började använda programmet?

Vi är inte lika konsultberoende utan kan göra utredningar i egen regi. Planerar att bygga upp alla fastigheter i som energimodeller och kunna värdera åtgärdsförslag i samband med energideklarationer och renoveringar.

Mia Elven, energistrateg på Futurum Fastigheter i Örebro, arbetar med energieffektivisering av förskolor och skolor. Futurum Fastigheter har haft som mål att effektivisera energianvändningen med 3 % per år. BIM Energy används för beräkning av energibesparande åtgärder som tilläggsisolering av tak, fönsterbyten och andra åtgärder i klimatskal.

Vad är fördelarna med att använda BIM Energy?

Lätt att förstå hur man ska göra, man kommer igång utan att behöva läsa manualen. Katalogen som innehåller byggdelar och installationer är bra då man snabbt kan skapa en tillräckligt bra beräkning även när detaljerad information saknas eller är svår att gräva fram. Smidigt att arbeta i utifrån Futurum Fastigheters behov.

Hur har ert arbetssätt förändrats sedan ni började använda programmet?

Det går fortare att göra beräkningar nu, vilket underlättar. Kommer använda simuleringar mer i framtiden för det går lättare och fortare med BIM Energy.

Något mer du vill tillägga?

”Enkelt att använda och snabbt” avslutar Mia.

Skövde kommun, med energistrategen Ludvig Isaksson i spetsen, sitter på ett fastighetsbestånd på en halv miljon kvadratmeter skolor, förskolor, äldreboenden och fritidsfastigheter.

Med BIM Energy gör de förstudier och utredningar på sina byggnader för att se hur mycket energi de kan spara. BIM Energys lättanvända användargränssnitt går det smidigt att beräkna utan att behöva kalla in konsulter, vilket passar Skövde kommun utmärkt för att de vill kunna utföra arbetet in-house.

Att BIM Energy är så enkelt utformat och med en tydlig arbetsgång är något som Ludvig uppskattar. “Det möjliggör att även personer som arbetar med driften av fastigheterna och som vanligtvis inte arbetar med energiberäkningar, kan använda programmet och testa åtgärdsförslag” säger han.

Ludvig berättar att de börjar med att modellera byggnaden i BIM Energy för att få fram beräknad energianvändning. “Modellerandet går på minuter istället för timmar” säger Ludvig. Med BIM Energys 3D vy kan de jämföra den virtuella modellen med ett foto av dess förlaga för att se så allt stämmer. Modellens förbrukningsresultat jämför de sedan med den verkliga förbrukningen varefter de justerar modellen så att den stämmer överens med verkligheten.

Därefter lägger de in åtgärder i programmet. Åtgärderna kan vara allt från att ändra ventilationsflöde, byta fönster till att tilläggsisolera. Energibalansen ändras därefter och utfallet blir lätt att analysera. Detta ger en helhetsbild då de kan jämföra både före och efter till exempel ett fönsterbyte för att se om det är värt det. Slutligen görs lönsamhetsberäkningar för att avgöra vilka åtgärder de vill gå vidare med.

Är det kallt i undervisningssalarna är det enkelt att simulera byggnaden för att se vad som behöver åtgärdas, och med det har vi en dokumenterad modell som vi kan gå tillbaka till” avslutar Ludvig.

Rasmus Strandgren är energiingenjör på Caverion och jobbar med fastighetsteknik som värmesystem och ventilationssystem. Gör beräkningar av nuläget och föreslår energieffektiva åtgärder.

Vad använder du BIM Energy till?

Simulerar byggnader enkelt och snabbt för att träffsäkert få ett grepp om nuläget/börläget och sedan beräkna energieffektiviseringsåtgärder som att t ex förnya ventilation eller installera värmepumpar. BIM Energy används för att ta fram offerter på installationer och kunderna uppskattar den högre detaljeringsgraden i offerterna.

Vilka fördelar har BIM Energy?

Enkelt och snabbt att simulera byggnader även med lite mer komplicerad geometri. Stor värmepumpskatalog och att det även går att simulera värmepumpar som inte finns i katalogen om man har provningsdata. Ventilationen går att definiera själv och få till även gamla och udda ventilationsaggregat.

Rasmus uppskattar också att det hålls webinarer där man kan lära sig mer om hur man använder programmet och att support alltid finns till hands.

“Det går enkelt och snabbt att få ett helhetsgrepp om fastighetens energiprestanda” avslutar Rasmus.

Simon Siggelsten, lektor i byggteknik, föreläser i kursen ’Förvaltning av fastighetsinstallationer, fortsättningskurs’ på Malmö Universitet för studenterna på programmet ’Fastighetsföretagande’. De använder BIM Energy i ett kursmoment under termin 5 där studenterna ska testa olika tekniska åtgärder i två olika byggnader för att se hur resultatet ändras och kunna dra slutsatser för att öka förståelsen för fastigheterna.

Programmet ’Fastighetsföretagande’ är en tvärvetenskaplig utbildning där fastigheter studeras ur ekonomiska, juridiska och tekniska aspekter. Den tar ett helhetsgrepp om fastigheter och hur en byggnad fungerar samt hur man organiserar och leder en verksamhet inom fastighetsbranschen.

Med utgångspunkt från de förinlagda typologierna i BIM Energy skulle de göra ändringar så att den ena byggnaden hade konstruktion likt en byggnad från miljonprogrammet och den andra med modernare konstruktion för att kunna jämföra åtgärdernas påverkan.

För dessa två byggnader testade de olika ventilationssystem och luftflöden, installerade värmepump och studerade hur kylbehovet varierade beroende på aktiviteten i byggnaden.

Reaktionen från studenterna var att applikationen var lättarbetad och att det gick smidigt att jobba i BIM Energy.

Skulle du rekommendera andra utbildningar att använda BIM Energy?  

’Absolut, det funkade jättebra att använda BIM Energy i kursen och studenterna arbetade väldigt självständigt och motiverat i applikationen’ säger Simon.

Peter Möllerberg är certifierad energiexpert och driftingenjör på Climat80 Gruppen i Malmö.
Han använder BIM Energy i sitt arbete med energideklarationer åt Climat80s kunder som är
alltifrån fastighetsägare av bostäder till skolor.

Tidigare utförde Peter arbetet i Excel och gjorde manuella beräkningar för att beräkna
energibesparing av olika energieffektiviseringsåtgärder. Nu görs dessa beräkningar i BIM
Energy istället. ‘I BIM Energy går det snabbt att modellera upp byggnaden vilket är en stor
fördel, och man kan se en bild av byggnaden som beräknas’ säger Peter. “Det går enkelt att
modellera även mer komplexa fastigheter”.

Peter använder även applikationen för att modellera byggnaden och kunna spåra avvikelser
genom att jämföra uppmätt med beräknad energianvändning.

För Peter är det en trygghet att använda programmet för att eliminera logiska fel som annars kan vara svåra att själv upptäcka vid manuell beräkning.

Det är positivt att energibalansen i programmet tar hänsyn till hur olika indata i modellen påverkar varandra, såsom ex. internlasters påverkan på värme- och kylbehovet” avsluter Peter.

Nils Cnattingius och Jonas Larsson arbetar bland annat med projekt för utbyte av uppvärmningssystem och använder BIM Energy för att utvärdera olika konfigurationer.

Byggnadsmodellerna skapas snabbt med hjälp av katalogens konstruktioner och modellen kalibreras mot verklig förbrukning för att sedan gå vidare med olika simuleringar av uppvärmningssystemet.

Vad är fördelarna med att använda BIM Energy?

”Att det är snabbt, både att skapa modeller och beräkna olika scenarier. Vi har tidigare arbetat i andra energiberäkningsprogram och det har tagit för lång tid för den här typen av uppdrag. Även tidigare använt excelberäkningar men då missar man sol och vindpåverkan samt tröghet i byggnaden och det blir komplicerat med installationer. ”

Värmepumpsdelen uppskattas särskilt med den stora katalogen med värmepumpar samt att man kan skapa nya värmepumpsmodeller från datablad. Det går att kan kombinera olika värmepumpar smidigt och möjligheten att definiera stopptider och ackumulatortankar uppskattas.

När det gäller klimatskalet kan man enkelt gör beräkningar av t ex hur mycket isolering som är lönsamt att lägga till, man får snabba svar” menar Nils.

Hur har ert arbetssätt förändrats sedan ni började använda programmet?

Vi har utfört fler av den här typen av uppdrag mot tidigare eftersom det går fortare och det blir billigare för kunden.

Magnus Augustsson arbetar med energideklarationer och VVS-projektering.

Just nu har han ett uppdrag med flera huskroppar som är kopplade till gemensam fjärrvärmecentral. Genom att beräkna varje huskropp i BIM Energy kan värmen fördelas mellan byggnaderna.

“Med BIM Energy går det fort att beräkna och få kontroll samt snabbt beräkna åtgärdsförslag samt bedöma om de är lönsamma“ – säger Magnus. “Sedan finns modellerna och rapporterna kvar om beställaren väljer att gå vidare med något.”

Magnus uppskattar att man kan göra olika scenarier och simulera olika åtgärder. Förr arbetade han med manuella beräkningar i Excel och med BIM Energy sparar han mycket tid och allt blir samlat på ett ställe.

Kom igång med testperiod

Kontakta oss för hjälp med att komma igång eller andra frågor