Evaluation: Jämför

energiberäkningsprogram

I sista steget som är jämför-steget så kan man enkelt se resultatet för värmeförsörjning, energibesparing värme, toppeffektvärme, total elanvändning inkl. Processenergi, energibesparing el, toppeffekt el, Specifik energianvändning, återbetalningstid (år) och besparings-kostnad. Energiposterna kan väljas att visas både som KWh/år och kWh/m2/år. Positivt värde avser energibesparing.
I jämför steget kan du se vad energibesparingen blir mellan de olika scenariona jämfört med referensbyggnaden. För att jämföra lönsamheten av åtgärderna i de olika scenariona presenteras även avskrivningstiden och besparingskostnaden.
Det som behöver anges är pris för värme, el, investeringskostnad, driftkostnad/år, livslängd och energiprisökning.
Det är möjligt att skriva ut eller spara den jämförelseredovisningen via utskriftsfönster.

Varför vänta? Ansök nedan för att ladda ner en testlicens eller boka en gratis visning i BIM Energy och kom igång med din resa idag!

KOM IGÅNG MED TESTPERIOD