Evaluation: Ventilation

ventilation SV

Precis som titeln säger så definierar du i detta steg vad för ventilation du vill ha i din fastighet. Man har ett par alternativ att välja mellan. När man klickar på skapa nytt ventilationssystem så dyker det upp en ruta där du först döper ditt aggregat till ett specifikt namn, därefter har du en rullista med fyra olika alternativ.
De alternativ som finns är följande, Naturlig ventilation (också kallad självdrag), frånluftsventilation, från- och tilluftsventilation samt från- och tilluftsventilation med återvinning (också kallad FTX).

När ett alternativ är valt så får man upp tre olika rutor, som används till att specificera olika parametrar för ditt aggregat. Från vänster till höger har man följande: Ändra egenskaper för ventilation, har kan du definiera en stor del indata om det är så att man väljer ett från- och tilluftsventilation med återvinning. Under högsta och lägsta tilluftstemperatur definierar du om ditt aggregat arbetar med kyl respektive värmebatteri.

Därefter finns möjligheten att definiera värmeväxlarens verkningsgrad, samt förutsättningar för återvinningen. Om den ska arbeta vid kylbehov i tilluft, rum eller vid värmebehov i rum.

Om ditt aggregat ska arbeta med åter luft eller luftflödesreglering, så går detta att specificera här också.
Längst ner i denna flik, finns möjligheten att koppla ditt aggregat till en frånluftsvärmepump, vilket du sedan väljer i nästa steg som blir uppvärmning steget.

I ändra driftsschema skriver du in luftflödet för tilluft/frånluft, här följer det samma princip som i användning steget. Du kan specificera flödet med tidsupplösningen dag i veckan, vecka av året och timme av dagen.
Därefter kan du även ändra verkningsgrad och fläkttryck för din från- och tilluftsfläkt under fläktinställningar.

Varför vänta? Starta en testperiod eller boka en visning av BIM Energy och kom igång idag!