Evaluation: Rapport

rapport SV

Rapporten som genereras med indata och resultat finns under rapporter. Här kan du välja att skriva ut eller spara rapporten som en PDF genom utskriftsfönster.
Det går även att lägga till fler indikatorer via +Lägg till rapportinnehåll där anger du kategorin samt tillhörande indikator. Därefter väljer du tidslinje för att skapa en graf som visar hur indikatorn varierar över året.
Det är även möjligt att välja tidsupplösning på värdena (månad, vecka, -dygn eller timvärden). Genom att klicka OK läggs grafen till i rapporten.
I utskriftsalternativ kan man välja vad en vill ha med i sin rapport, det enda man behöver göra är att bocka av det som man inte vill ha med i rapporten.
Det går även att spara ner sin rapport som textfil, specifikt då om en vill importera sin rapport in i Excel.

Varför vänta? Starta en testperiod eller boka en visning av BIM Energy och kom igång idag!