Evaluation

BIM Energy Evaluation är ett lättanvänt program för energibalansberäkning som ger dig snabba svar på komplexa frågor om energieffektivitet i byggnader.

Det är skräddarsytt för ingenjörer och yrkesverksamma inom byggbranschen som arbetar med att uppfylla de svenska byggkraven för energihushållning.

energibalansberäkning
energibalansberäkning
energibalansberäkning
energibalansberäkning

Mjukvaran förenklar energianalysprocessen och ger dig möjlighet att modellera, analysera och optimera energieffektiviteten för nya byggnader.

Byggnadens geometri modelleras i en 3D-vy. Verktyget beräknar byggnadens energianvändning dynamiskt, timme per timme över ett helt år och tar hänsyn till energin som avges och lagras i byggnadens massa.

Building Energy Simulation

I BIM Energy Evaluation jämförs resultatet av energiberäkningen med de tillåtna kravnivåerna. Testa olika scenarion för att hitta den mest energieffektiva lösningen. Byggnadens energibalans (avgiven och tillförd energi) kan studeras i detalj ner på timnivå och det är möjligt att anpassa rapporten från beräkningen utefter dina behov.

Du kan enkelt anpassa detaljnivån i beräkningen utifrån projektets förutsättningar. Oavsett om det gäller energiberäkning i tidiga skeden eller bygglovansökningar för ny- eller ombyggnation, hjälper resultatet dig att fatta mer informerade beslut för att nå energisnåla fastigheter.

Varför vänta? Starta en testperiod eller boka en visning av BIM Energy och kom igång idag!