Evaluation: Användning

användning SV

Kort och gott detta definierar du driften för fastigheten i användnings-steget. Längst uppe till vänster i denna flik finns tre olika användningsmallar att utgå ifrån. Dessa är hämtade från BEN2 som Boverket tagit fram.
De användningsmallar som finns är följande; Småhus, flerbostadshus och kontor alla enligt BEN2.

Därefter kan du sedan göra ändringar och anpassa ditt driftschema utifrån din fastighet. Du har möjlighet att göra ändringar för både börvärde uppvärmning och kylning. Men även för tappvarmvatten, personvärme (internlaster), Processenergi (som då innefattar verksamhet och fastighetsenergi) både intern och externt samt för fuktproduktion till rumsluft.

Stor flexibilitet finns för att anpassa driften för sin fastighet, schema för användning kan ändras med tidsupplösningen dag i veckan, vecka av året och timme av dagen.

För tappvarmvatten kan man ange användningen på två olika sätt, antingen som effekt (W/m2) eller som årlig energi (kWh/m2).

Varför vänta? Starta en testperiod eller boka en visning av BIM Energy och kom igång idag!