Evaluation: Kylning

kylning SV

I detta steg berättar du för programmet om din fastighet har någon aktiv kylning eller om det enbart är passiv kylning.
Väljs det första alternativet i detta steg, vilket är passiv kyla så innebär detta att det inte går åt någon elförbrukning för att åstadkomma kylningen. För att rumstemperaturen inte ska gå över högsta rumstemperatur måste byggnaden kylas och det är anledningen till att det ändå blir en post för kyla i energibalansen.

Nästa alternativ är att välja fjärrkyla, då beräknas den mängd energi som går åt för att kylning av termisk energi samt energi för kondensering av fukt för att ej överstiga maximala tillåta nivån av relativ fuktighet i rumsluften.

Det tredje och sista alternativet är att välja kylmaskin. När man väljer detta alternativ, så anges kylfaktor för två olika driftpunkter vid två olika utetemperaturer. Utetemperaturen för driftpunkt 2 ska vara högre än för driftpunkt 1. Mellan dessa punkter interpoleras kylfaktorn och utanför punkterna används närmaste punkts kylfaktor. Beräkningen tar hänsyn till energi för kondensering av fukt för att ej överstiga maximala tillåtna nivå av relativ fuktighet i rumsluften.

Varför vänta? Starta en testperiod eller boka en visning av BIM Energy och kom igång idag!