Renovation: Projekt

Projekt-steget är det första du möts av när du loggar in i BIM Energy Renovation. Här får du överklick över dina tidigare projekt och kan komma igång med nya. Sortera projekten i olika mappar för att få en tydlig överblick och enkelt fortsätta arbeta där du slutade, eller dela ett projekt med en kollega för att arbeta tillsammans med ett projekt.

Renovation Features: Project

Varför vänta? Starta en testperiod eller boka en visning av BIM Energy och kom igång idag!