Renovation: Jämför

Hur stor blir energibesparingen av de olika åtgärderna? Hur varierar återbetlningstiden? Vilken är den mest lönsamma lösningen? I Jämför-steget får du svar på dessa frågeställningar och kan utvärdera de olika scenariona för att ha hitta det bästa lösningen.

Renovation Features Compare
Renovation Features Compare
Renovation Features Jämför

Varför vänta? Starta en testperiod eller boka en visning av BIM Energy och kom igång idag!