Renovation: Konstruktion

Baserat på projektets geografiska placering och valt byggnadsår ges förslag på typologi med konstruktioner att använda i byggnaden för taket, ytterväggarna, fönster, platta på mark etc. Detta är ett hjälpmedel som rekommenderas att använda när det saknas information av konstruktionerna i byggnaden. För projekt med fullständig dokumentation finns även möjlighet att manuellt ange dessa konstruktioner.

BIM Energy Konstruktion Renovation SV

Varför vänta? Starta en testperiod eller boka en visning av BIM Energy och kom igång idag!