Renovation: HVAC

I nästa steg kompletteras energimodellen med val av uppvärmningssätt, drift av byggnaden och ventilationstyp. Kanske är det flerbostadshus med fjärrvärme och självdrag? Utgå från de fördefinierade mallarna och finjustera vid behov om informationen är känd.

Renovation Features: Project

Varför vänta? Starta en testperiod eller boka en visning av BIM Energy och kom igång idag!