Renovation

BIM Energy Renovation är ett lättanvänt energiberäkningsprogram som hjälper dig att ta beslut om lönsam energirenovering i befintliga fastigheter.

Du behöver inte vara expert på energi för att kunna använda BIM Energy Renovation. Vi har förenklat energianalysprocessen för att du ska kunna fokusera på att modellera, analysera och förstå potentialen för energibesparing i dina fastigheter.

Verktyget hjälper dig att identifiera och jämföra energibesparingar i befintligt fastighetsbestånd vilket gör det möjligt för dig att överväga olika åtgärder för att hitta det mest lönsamma scenariot. Resultatet ger dig en fullständig analys av återbetalningen gentemot den initiala investeringen.

Energiberäkningen bygger endast på fysik och ekonomi. Den är inte beroende av nationella byggregler utan du kan analysera energibesparing i befintliga fastigheter över hela världen.

energiberäkningsprogram
energiberäkningsprogram
energiberäkningsprogram
energiberäkningsprogram

Arbetar du inom fastighetsbranschen och hanterar ett omfattande fastighetsbestånd? BIM Energy Renovation hjälper dig att besvara följande frågor:

  • Hur stora energibesparingar kan vi göra i våra fastigheter?

  • Vilka åtgärder ska vi fokusera på för att få den mest lönsamma renoveringen?

  • Vilka investeringar kommer behöva göras för att nå våra energimål?

  • Efter hur många år kommer investeringen ha betalat tillbaka sig?

BIM Energy Renovation model from map 3.4

Varför vänta? Starta en testperiod eller boka en visning av BIM Energy och kom igång idag!