Få fram energisnåla fastigheter med hjälp av beräkningsverktyget BIM Energy

beräkningsverktyget

Strömstadsbyggen och HSB Göta i Jönköping är två aktörer inom fastighetsbranschen som använder beräkningsverktyget BIM Energy.

Det är ett fantastiskt program, lätt att komma igång med och kul att använda. Man ser byggnaden i 3D och att alla beräkningsresultat uppdateras direkt när man gör förändringar, säger Philip Lundblad på HSB Göta.

Strömstadsbyggen och dess systerbolag Strömstadslokaler förvaltar lägenheter, lokaler, skolor och idrottsanläggningar inom kommunen. För två år sedan bestämde de sig för att börja använda det webbaserade energiberäkningsprogrammet BIM Energy.

Det gjorde att vi kunde minska vårt konsultberoende. Nu kan vi i egen regi titta på olika alternativ på energiåtgärder. Vi kan på ett tidigt skede till exempel se vad får det för effekt att tilläggsisolera, byta fönster eller byta ventilationssystem, berättar Bo Olausson på Strömstadsbyggen.

Smart energiberäkningsprogram

Lätt att använda

En annan BIM Energy-kund, HSB Göta i Jönköping, använder programmet för energideklarationer samt för att kartlägga energisituationen för sina flerbostadshus.

Med BIM Energy kan vi göra en mer detaljerad energikartläggning och beräkna åtgärdsförslag, berättar energikonsulten Philip Lundblad på HSB Göta.

Han tycker att programmet är lätt att använda.

Man lär sig grunderna snabbt och kan sedan fördjupa sig i många bra funktioner. Grafer och diagram bidrar till överskådligheten.

Sedan HSB Göta började använda programmet har man fått en bättre överblick på vilka renoveringsbehov som finns och hur de ska prioriteras.

Smart energiberäkningsprogram

Stort intresse för att sänka kostnader

Enligt Kristin Davidsson, Affärsområdesansvarig Energy på StruSoft, ökar intresset för lösningar som effektiviserar energianvändningen.

De höga energipriserna och skärpta klimatmål bidrar förstås till att intresset för att minska energianvändningen är extra stort. I BIM Energy är det enkelt att simulera olika renoveringsalternativ och direkt se besparingseffekten.

BIM Energy har utvecklats hos StruSoft AB, ett svenskt programvaruföretag med säte i Malmö. Bolagets olika programvaror har mer än 20 000 professionella användare i 40 länder.

BIM Energy är molnbaserat och körs enkelt i webbläsaren. Programmet utvecklas kontinuerligt och uppdateringarna kommer snabbt användarna tillgodo.

Det finns ett stort antal fördefinierade indata i programmet med bland annat värmepumpar av olika fabrikat att välja på. Byggnaden modelleras i en smidig 3D-modell, vilket snabbar upp arbetet. I nästa version kommer man även kunna få fram den ekonomiska besparingen för olika åtgärder, berättar Linnéa Andersson, technical sales och support.

​Artikel publicerad av DN TEMA.

Kom igång med testperiod

Kontakta oss för hjälp med att komma igång eller andra frågor