Effektivisera arbetsflödet och dina beräkningar i BIM Energy med modulen catalog

Katalogmodulen i BIM Energy hjälper dig att effektivisera arbetsflödet och dina beräkningar

När du skapar ett nytt projekt väljer du en katalog för projektet. Katalogen innehåller typologier, konstruktioner, fönster, material, värmepumpar, ventilation, användningsmallar, uteluftsventiler och solceller. Standardkatalogen finns att välja som följer med BIM Energy. Det är också möjligt för dig att skapa dina egna anpassade kataloge roch återanvända mellan projekt.

Catalog

I katalogmodulen arbetar du med dina kataloger. Här kan du bl a skapa nya kataloger, redigera befintliga kataloger och skapa nya föremål att använda i katalogerna.

Katalogens innehåll

Katalogen i BIM Energy innehåller mallar och förslag på indata som kan tänkas användas när du modellerar byggnaden. Utan katalogen hade du fått börja från ett blankt papper varje gång och fylla i all indata. Med katalogen kan du använda de fördefinierade materialen med materialegenskaper, värmepumpar, användningsmallar anpasssade efter Boverkets föreskrifter och du slipper ange det manuellt.

Typologier

En typologi innehåller information om alla olika komponenter i byggnaden: yttervägg, tak, platta på mark, innervägg, mellanbjälklag, källarvägg, källargolv, fönster och dörrar.

Typologies

Typologin innehåller även ψ-värden för linjära köldbryggor. Genom att välja en typologi för din byggnad, kommer dessa konstruktionstyper användas för byggnadens olika delar.

Typologies

Konstruktioner

Här kan du definiera dina egna konstruktioner och använda de till komponenterna i byggnaden. U-värdet för konstruktionen beräknas utifrån de ingående materialen och deras skikttjocklek.

Material

Standardkatalogen innehåller materialegenskaper (värmeledningstal, värmekapacitivitet, densitet) för över 50 material (stommaterial, ytbeklädnader, isoleringsmaterial och markmaterial).

För atts definiera ett material som består av både isolering och reglar skapas ett Sammansatt material. Utifrån denna indata kan du beräkna materialegenskaper utifrån din egen kombination av material.

Fönster

Tvåglas, treglas, avskrämningsskydd… Det finns många olika sorters fönstertyper! Fönster definieras med indata för U-värde, luftläckage, glasandel och soltransmittans.

Värmepump

Det finns över 100 värmepumpar i standardkatalogen som kan användas i beräkningen. Leverantörerna har försett oss med indatan för produkterna, ex. Avgiven effekt, COP, högsta och lägsta arbetstemperatur, varvtalsreglering. Med denna indata beräknar BIM Energy hur värmepumpen presterar i byggnaden under årets alla timmar.

Ventilation

Självdrag, frånluft, från- och tilluft eller från- och tilluft med återvinning. Oavsett vilket ventilationssystem du vill använda finns fördefinierad indata för normalflöde och fläkttryck- och verkningsgrad för fläktarna så att aggregatet kan användas direkt. Denna indata kan såklart anpassas vidare efter din byggnad.

Kylning

Det finns en kylmaskin i katalogen som kan anpassas efter COP för produkten vid 2 olika arbetspunkter.

Användning

Är beräkningen för ett småhus, flerbostadshus eller kontor? I så fall kan du använda mallarna i BIM Energy som är anpassade enligt BEN (Boverkets föreskrifter och allmänna råd).

Solpaneler

Egenskaper som används för att definiera en solcell är bl a verkningsgrad vid STC, temperaturkoefficient samt högsta och lägsta celltemperatur. Det finns en polykristallin solcell med egenskaper i BIM Energys katalog.

Uteluftsventil

Uteluftsventilen definieras genom ventilens luftflöde vid 10 Pa.

Börja använda katalogmodulen för att upptäcka vilka möjligheter som finns för att anpassa katalogerna efter dina projekt.

Hör av dig till oss om du vill få mer information om hur BIM Energy kan hjälpa dig att modllera byggnaders energianvändning snabbt och enkelt. Använd knappen nedan för att boka in en demovisning eller 2 veckor gratis testperiod.

Kom igång med testperiod

Kontakta oss för hjälp med att komma igång eller andra frågor