Viktiga faktorer vid val av verktyg för energirenovering i fastigheter

Tool for Energy Renovation
 • Kunna göra snabba analyser i tidigt skede av projektet?
 • Arbete i egen regi med minskat behov av extern hjälp?
 • Smidigt samarbete kring modellering?

För att snabbt komma igång med modelleringen i BIM Energy används byggnadens byggår och kartplacering för att generera byggnadens geometri och få förslag på konstrruktioner i klimatskalet. Du har även möjlighet att själv definiera konstruktioner och förfina om det finns underlag och tid för det.
För att arbeta tillsammans kan du i BIM Energy dela projektet med kollegor i teamet och dela upp arbetet mellan er. Du slipper krånglet med att skicka filer fram och tillbaka då modellen är molnbaserad. Den tydliga layouten gör att det är enkelt att ta över en kollegas arbete

 • Kunna beräkna byggnader med varierande verksamhet över dygnet?
 • Möjlighet att beräkna byggnader med olika typer av ventilationsystem och uppvärmningssätt?
 • Kontinuerligt kunna uppdatera energimodellen efter nya förutsättningar i projektet?

BIM Energy beräknar byggnadens energibehov timme per timme under ett år vilket gör att resultatet tar hänsyn till variation i byggnaden över tid. Kanske är det hög aktivitet i fastigheten dagtid med lägre ventilation och bemanning under nätter och helger?
Modellera byggnader med såväl självdrag som ventilationsaggregat med värmeväxlare och varierande luftflöde. Jämför nuvarande behov av fjärrvärme med besparing efter installation av värmepump. Besparing av åtgärder i klimatskalet som fönsterbyte eller tilläggsisolering är också möjligt att undersöka.
Resultatet uppdateras kontinuerligt som du gör förändringar i beräkningen vilket gör att det blir enkelt att dra slutsatser av förändringar.

 • Enkelt att variera och testa olika scenarion för att hitta den mest optimala lösningen?
 • Snabb och tidseffektiv beräkning men ändå träffsäkert resultat?
 • Tydlig presentation av resultatet?

För att jämföra besparing av en åtgärd skapas först en energimodell av byggnaden med dagens förutsättningar. Förbrukningen i denna byggnad matchas med uppmätt förbrukning för att komma så nära som möjligt.
Därefter skapar du en kopia av nulägesbyggnaden. Genom att ändra en parameter i taget och jämföra förbrukningen med nulägesbyggnaden blir besparingen tydlig. Kombinera flera ändringar för att se synergieffekter och beräkna besparing av ett åtgärdspaket.
Utvärdera lönsamheten med återbetalningstid eller nettonuvärde. Presentation av koldioxidutsläpp från förbrukningen och byggnadens energiklass efter åtgärd finns också för att hjälpa till i beslutsfattandet.
Enkelheten att testa olika scenarion och jämföra lönsamheten är väldigt uppskattat av våra användare.

 • Bollplank vid modellering?
 • Onboarding för nya användare?
 • Möjlighet att påverka utvecklingen?

Som användare av BIM Energy har du tillgång till support om det uppstår frågor och för att få stöttning i projekt. Vi hjälper gärna nya användare att okmma igång i programmet och det anordnas webinar löpande med visning av nyheter eller fokus på speciella funktioner.
Din upplevelse i programmet är viktig för oss och vi tar gärna emot feedback för hur det kan bli ännu enklare för dig att arbeta i BIM Energy. Utveckling pågår hela tiden och du får tillgång till uppdateringar direkt i webbläsaren.

Get a Free Trial

For help getting started, or other enquiries, please contact us