Optimal drift av värmepump – förbättra fastighetens energiprestanda

Event info

Event Type
Webinars
Start Date
Thursday, May 30, 2024
End Date
Thursday, May 30, 2024
Time
09:00 - 10:00
Timezone
Local Time Zone
Language
Swedish
Organizer
Linnéa Andersson
City
Online

 

Bim Energy Webinar Template (2)

Värmepumpsinstallationer används ofta för att höja energiprestandan i fastigheten, få bättre energiklass och minska klimatpåverkan. Att installationen blir lyckad har betydelse för att uppnå energi- och klimatmål, få grön finansiering och att minska energikostnader.

Vad är återbetalningstiden på att byta vår utslitna värmepump till en ny? Vad får vi för synergieffekter med att både installera värmepump och samtidigt injustera systemet? Hur ska en ny värmepump dimensioneras när vi samtidigt gör en annan energisparåtgärd?

Vanliga frågor vi ställer oss för att få optimal drift av fastigheten. Under webinaret ska vi ge svar på dessa frågor för en kontorsbyggnad. Till vår hjälp har vi programmet BIM Energy.

Register to the webinar in the following form

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Go to Top