Metodiken bakom beräkning i BIM Energy

Metodiken bakom beräkning i BIM Energy vad gäller byggnadens energibalans för avgiven och tillförd energi beräknas timme per timme under året. Utifrån energibalansen presenteras byggnadens årliga energiförbrukning.

För att byggnaden ska hålla den önskade rumstemperaturen behöver det vara balans mellan mängden avgiven energi och tillförd energi till och från byggnaden. Mängden köpt energi presenteras fördelat mellan energi till uppvärmning, kylning, tappvarmvatten och elanvändning.

BIM Energy beräknar byggnadens energibalans baserat på användarens indata om byggnaden

Till beräkningen väljer man en klimatfil. Klimatfilen innehåller timvis indata för solinstrålning, vindhastighet, vindriktning, utetemperatur och relativ luftfuktighet. Det är möjligt att klicka på karta och välja klimatfil från alla delar av världen i BIM Energy.

Form på byggnadens klimatskal

Luftläckaget i konstruktionerna

Konstruktionernas U-värde beräknas utifrån de material och skikttjocklek som anges. Indata för materialen behövs också för att få med påverkan av värmetrögheten i byggnaden.

Byggnadens drift och användning. Vilka rumstemperaturer används för att styra byggnadens behov av uppvärmning respektive kylning? Finns det internlaster inom byggnaden som tillför värme? Hur stort är behovet av tappvarmvatten?

Ange flöden för från- och tilluft i ventilationsaggregatet. Finns värmeväxlare?

Om det finns värmepump eller kylmaskin i byggnaden behövs indata om dessa för att få med deras elanvändning.

Om du vill veta mer om energiberäkning i BIM Energy, få en gratis visning eller 2 veckors testlicens kan du fylla i formuläret nedan så hjälper vi dig igång.

Kom igång med testperiod

Kontakta oss för hjälp med att komma igång eller andra frågor