Jämför olika energikonsekvenser – Ny jämförelsefunktion i BIM Energy

Att jämföra energikonsekvenserna av olika alternativa konstruktionslösningar och andra faktorer som inverkar på energianvändningen i byggnader är en viktig uppgift för arkitekter och ingenjörer i deras strävan till energisnåla byggnader.

Genom att använda BIM Energy-programmet för att bestämma energiprestanda, går det att komma fram till de bästa åtgärderna att tillämpa för en befintlig byggnad eller i en tidig fas. Programvaran från StruSoft ger användarna viktiga insikter och kunskaper för att hantera komplexa, affärskritiska byggnadsenergianalyser och designutmaningar.

I den här intervjun berättar vi tillsammans med vår nya utvecklare, Johan Anderberg, om hans första erfarenheter av BIM Energy och hur arbetet med funktioner som snart kommer att släppas gjorde hans första veckor hos oss till en fantastisk upplevelse.

Johan kom till oss för en månad sedan och sedan dess har han arbetat på distans under pandeminrestriktioner liksom alla våra BIM Energy-kollegor. Vilka är några av höjdpunkterna i jobbet och hur vande du dig vid att arbeta hemifrån? 

”Jag var orolig för att inte ha kollegor runt omkring mig, eftersom mitt tidigare arbete innebar mera av fysisk närvaro och mindre distansarbete, men teamet organiserar schemalagda möten där vi arbetar tillsammans men också får en chans att lära känna varandra. Verkligen hjälpsamt team! Jag gillar hur de känner produkten utan och innan och lyckas förklara kodbasen för programmet steg för steg”.

En viktig release är på gång, det är en intensiv period för hela utvecklingsteamet. Kan du beskriva en av dina bästa upplevelser hittills?

”Jag var imponerad av hur introduktionsprocessen utvecklades från hårdvaruinstallationen till grundläggande installationer och innan jag visste ordet av det tog det inte lång tid att arbeta i och med projektet. Min oro var programvarans komplexitet, jag har aldrig arbetat med något liknande tidigare. Det är fantastiskt hur dessa komplexa funktioner används av ingenjörer och designers där ute för att beräkna potentiella besparingar i energi när det finns så många parametrar att ändra och analysera.”

Vad har du jobbat med sedan du gick med i BIM Energy-teamet?

”Vi har skapat ett nytt beräkningssteg för att jämföra energianvändningen för flera olika scenarier i en byggnad. Med denna funktion får användaren enkelt en överblick över hur mycket energi som kan sparas genom olika renoveringsåtgärder jämfört med basbyggnaden. Presentationen av jämförelsen kan skrivas ut i en separat rapport och analyseras tillsammans med de enskilda rapporterna från scenarierna. Dessa rapporter laddas enkelt ner i PDF-filer samt exporteras till textfilformat så att användarna kan komma åt dem i vilket format de vill. Nyckelvärden, som energianvändning och besparingar samt toppeffekten för både värme- och elförsörjning, ingår i denna jämförelse.”

Vad är dessa funktioner till för?

”En korrekt balans mellan byggnads- eller renoveringskostnader och minskningen av hela byggnaders energiförbrukning är avgörande för byggprojektets långsiktiga hållbarhet.”

Den kommande versionen kommer att aktivera jämförelsefunktionen och dess möjligheter. Finns det några ytterligare funktioner att vänta snart? Vilka nya möjligheter följer med dessa funktioner?

”Vi kommer snart att integrera solpaneler i programmet och användare kommer att kunna analysera solpanelens egenskaper för att förbättra energiprestandan. Jag blev imponerad av hur snabbt den dynamiska kärnan fungerar och hur enkelt värden kan ändras och ge omedelbara svar på den förändrade energibalansen, oavsett hur detaljerad din analys var. De snabba beräkningarna är definitivt en av de viktigaste anledningarna till att BIM Energy är ett så kraftfullt energiberäkningsprogram!”

Det leder oss till vår sista fråga angående nästa steg för programvaran BIM Energy. Vad kan vi förvänta oss av StruSofts energiteam under de följande månaderna?

”Teamet expanderar igen med lediga tjänster inom både försäljning och teknisk support, och även med utvecklare som arbetar med att förbättra mjukvaran och utvärdera nya användbara funktioner. Vi har en spännande vår framför oss med ett växande team och nya användbara funktioner i kommande releaser för att täcka in energiberäkningar av ännu mer komplexa byggnader.”

BIM Energy använder samma beräkningskärna som vårt ursprungliga energiberäkningsprogram VIP-Energy, som är en av de ledande energiberäkningsprogramvaror som används i Sverige idag.

Vi är skyldiga Johan som ny medarbetare och utvecklingsteamet ett stort tack och uppskattning för att de gjort BIM Energy till den heltäckande och lättanvända mjukvara för energiberäkning som den är idag.

Kom igång med testperiod

Kontakta oss för hjälp med att komma igång eller andra frågor