Fördelarna med energiberäkning i BIM Energy

Den dynamiska beräkningskärnan i BIM Energy beräknar en byggnads energianvändning timme per timme under året och redovisar den totala årliga förbrukningen.

Den tar även hänsyn till byggnadens tröghet. Trots att det är en väldigt noggrann och avancerad beräkning går en beräkning väldigt snabbt och du ser momentant hur resultatet uppdateras när du ändrar indata.

Det är därför oerhört smidigt att variera indata och studera hur resultatet förändras för att kunna dra slutsatser.

Byggnadens geometri kan modelleras i 3D vilket gör att du fysiskt ser byggnadens form. Detta sparar mycket tid vid mängdning av byggdelarna.

Det användarvänliga gränssnittet är mycket uppskattat bland användarna och det går snabbt att komma in i programmet även som nybörjare. Arbetsgången är intuitiv och användaren kan välja bland mallar och fördefinierade värden då indata saknas.

Du kan välja bland mer än 120 värmepumpar med förinlagd indata från kända leverantörer att använda direkt i beräkningen. Det finns även exempel på konstruktioner, material och fönster att använda för att snabba upp modelleringen.

BIM Energy kan användas till energiberäkning för både nybyggnation och befintliga fastigheter.

Resultatet jämförs mot kravnivåerna i Boverkets byggregler (BBR). För projekt där olika renoveringsåtgärder undersöks finns en speciell funktion i programmet där du översiktligt kan jämföra resultatet av olika åtgärder. Detta gör att du tydligt kan hitta den mest kostnadseffektiva lösningen.

Om du vill veta mer är du välkommen att boka en gratis demonstration eller starta en gratis 14-dagars provperiod av BIM Energy med 100% gratis kundsupport inkluderat.

Kom igång med testperiod

Kontakta oss för hjälp med att komma igång eller andra frågor