BIM Energy i undervisningssalen

BIM Energy Malmö universitet

Vår kundcoach Dalibor som arbetar med våra energiberäkningsprogram BIM Energy var nyligen på Malmö universitet där han hade ett kort föredrag om BIM Energy för studenterna som går programmet Fastighetsföretagande. Det är inte första gången Malmö Universitet har använt sig av energiberäkningsprogrammet BIM Energy, detta är tredje året i rad som fastighetsföretagarna använder programmet i kursen Installationsteknik.

Förutom föredraget hade Dalibor även kort intervju med Simon Siggelsten som är lektor i kursen.

Berätta lite om dig själv och vad du undervisar i?

Mitt namn är Simon Siggelsten och jag har arbetat på Malmö Universitet sedan 2007. Jag är nybliven programledare för byggnadsingenjörsprogrammet och jag undervisar i installationsteknik för blivande byggnadsingenjörer, fastighetsföretagare och fastighetsmäklare

Vad tycker du är det bästa med BIM Energy?

Personligen tycker jag det bästa med programmet är användargränssnittet, det är lätt att förstå hur man ska göra. Mycket indata är redan förvalt och man behöver inte börja med en ”tom sida” när man ska påbörja ett nytt projekt. Möjligheten att kunna utgå från en befintlig typologi och göra modifiering är en bra egenskap som programmet har. Jag gillar även att BIM Energy är webbaserat. Det blir smidigt att dela projekt med andra.

Hur har ni tänkt använda BIM Energy i dina kurser?

Det vi kommer fokusera på är mestadels värme- och ventilationssystem. Klimatskalet är endast en liten del av mina kurser. Vi kommer utgå ifrån två typer av klimatskal som vi tar ifrån katalogen som redan finns i BIM Energy. Ett dåligt och ett bra isolerat hus, sen kommer studenterna att jämföra olika värme- och ventilationssystem samt även testa olika drifttider osv. Därefter ska studenterna utvärdera lönsamheten av olika energieffektiviseringsåtgärder.

Vad tyckte föregående års studenter om BIM Energy?

De tyckte att programmet var smidigt att arbeta i och de uppskattade det användarvänliga gränssnittet. De kom snabbt igång med programmet vilket underlättar för mig som lärare.

Har du uppmärksammat dig på våra senaste uppdateringar sen sist? I så fall vad tycker du om dem?

Jag har lagt märkte till att man numera kan se byggnadens energiprestanda med primärenergitalet vilket underlättar.

Om du vill veta mer är du välkommen att boka en gratis demonstration eller starta en gratis 14-dagars provperiod av BIM Energy med 100% gratis kundsupport inkluderat.

Kom igång med testperiod

Kontakta oss för hjälp med att komma igång eller andra frågor