Beräkna potentialen för energieffektivisering – Ett enkelt tillvägagångssätt

Att förbättra energieffektiviteten i våra hem, företag, skolor eller industrier är några av de mest konstruktiva och kostnadseffektiva sätten att möta utmaningarna med höga energipriser, energisäkerhet och global klimatförändring. Trots dessa fördelar förblir åtgärder för energieffektivitet kritiskt underutnyttjade. Denna bloggpost förklarar en enkel metod för att beräkna potentialen för energieffektivitet.

calculating building energy efficiency potential

Det är dags att dra nytta av förbättringarna med energianalysprogram, energieffektivitet och framgångsrikt arbete med analys och design av byggnader. Du kan bredda och utvidga dessa ansträngningar och fånga de energibesparingar som alla dessa väsentliga verktyg nu erbjuder hela byggbranschen.

Att genomföra en analys ger nyckelinformation för att främja energieffektiviteten i din byggnad. Den korrekta utvärderingen av den tillgängliga potentialen att minska energiförbrukningen och de relaterade kostnaderna är relativt kostnadseffektiv. Enligt flera studier kan de till och med komma med sjunkande kostnader.

Frågan att ställa är varför dessa åtgärder inte genomförs spontant, om det finns så många, tillsammans med de ekonomiska fördelarna?

Att beräkna potentialen för energieffektivitet för att förbättra byggnader utvärderas vanligtvis med avseende på tre kategorier:

1. Teknisk Potential, 2. Ekonomisk Potential och 3. Uppnåbar Potential

Baserat på dessa kan du fatta beslut om alternativ och skapa en handlingsplan:

 1. Först bekräfta, kvantifiera och fastställ värdet av energieffektivitet genom att överväga energibesparingar, kapacitetsbesparingar och miljöfördelar.
 2. Utveckla långsiktiga energibesparingsmål.
 3. Fastställ finansieringskrav för att leverera kostnadseffektiva lösningar.
 4. Utse ansvariga användare för att administrera energieffektivitetsprogramvaran.
 5. Åtag dig att använda konsekvent programvara för administratörer för att återvinna kostnader för energieffektivitet och på ett snabbt sätt.
 6. Justera energiförmåner med leverans av kostnadseffektiva energieffektivitetsåtgärder.

För att dra nytta av någon energiprogramvara för att beräkna potentialen för energieffektivitet måste du ta hänsyn till följande:

 1. Energiprognosen.
 2. Automatisk beräkning av energibalansen för utsänd och levererad energi.
 3. Modellering av klimatskalet och konstruktionerna.
 4. Beräkning av totala besparingar för alla effektivitetsåtgärder.
 5. Rapporter och hur man analyserar resultaten med jämförelsedata.

Om du funderar på vad du ska leta efter i en energiberäkningsprogramvara bör du ta hänsyn till datainmatningarna och om de slutliga leveranserna uppfyller projektledarens krav.

Du kan ha följande typer av frågor:

 1. Vad är den nuvarande pålitligheten? Vad inkluderar belastningsprognosen?
 2. Vilka resurser om efterfrågan bör vi inkludera?
 3. Vilka specifika resultat behöver vi se?
 4. Har vi tillgängliga data för att påbörja modelleringen?
 5. Bör någon riskanalys ingå?
 6. Finns det kostnadseffektivitetstester tillgängliga tillsammans med andra antaganden?
 7. Finns det tillräckligt med tid tillgänglig för beräkningarna?

Genom att använda mindre energi för att tillhandahålla samma eller en förbättrad nivå av service till vilken byggnad som helst, hjälpt av en rad metoder och automatiserade verktyg, kan du oavsett byggnadstyp minska energiförbrukningen med lämpliga effektiviseringsåtgärder.

Varför inte dra nytta av en gratis provperiod av vår BIM Energy-programvara, som kombinerar toppmoderna beräkningsalgoritmer med ett användarvänligt gränssnitt, för att besvara komplexa frågor om energianvändning och snabbt utvärdera potentialen för energibesparingar.

Kom igång med testperiod

Kontakta oss för hjälp med att komma igång eller andra frågor