Evaluation: Solpaneler

solpanel SV

Precis som namnet säger så definierar du dina solpaneler/solceller i detta steg. I BIM Energy har vi en polykrystallin solcell inlagd i vår standardkatalog.

När man väl skapat sin solcell så kan man i Egenskaper för solpanel ändra namnet, definiera area, vilken rotation och lutning solpanelen har samt reduktion p.g.a. skuggning.
Därefter finns det en ruta som heter egenskaper för solcell, har kan du ändra bland annat verkningsgrad, temperaturkoefficient, högsta och lägsta celltemperatur med mera. Det är här man har möjlighet att ändra så att egenskaperna stämmer överens med de solceller som man möjligtvis har på sin fastighet.
Om dina solceller ska lagra sol elen i ett batteri, så går detta också att mata in i BIM Energy, både batterikapacitet, verkningsgrad, och om du vill exportera sol el till elnätet.

Varför vänta? Ansök nedan för att ladda ner en testlicens eller boka en gratis visning i BIM Energy och kom igång med din resa idag!

KOM IGÅNG MED TESTPERIOD