Renovation: Byggnad

Renovation Features Building

Byggnadens klimatskal genereras i en 3D modell utifrån byggnadens dimensioner, våningshöjd, antal våningar och fönsterandel. För mer komplicerade geometrier kan varje våningsplan editeras individuellt.

Saknas ritningsunderlag för byggnadens mått? Använd kart-funktionen för att se geometrin och få dimensionerna rätt.

Varför vänta? Ansök nedan för att ladda ner en testlicens eller boka en gratis visning i BIM Energy och kom igång med din resa idag!

KOM IGÅNG MED TESTPERIOD